Notarius Publicus - privatperson     vagskal jurist

Britta M. Kjellin är jurist på EC Juristbyrå och Notarius Publicus i Eda kommun

 

britta ecjuristkonsult

 

Vi kan erbjuda Notarius Publicus tjänster som Notarius Publicus i Eda kommun med tjänster såsom:

- legalisering av olika typer av värdehandlingar och dokument såsom till exempel; bevittning av namnteckningar, behöriga firmatecknare, fullmakter, inbjudningar, kopior, översättningar med mera.

- kontroll av lotteridragningar och lotta ut eller makulera av obligationer eller aktier men även andra värdehandlingar.

- närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förselignar sätt på eller bryts exempelvis bankfack när någon gått bort. 

- ta upp rättslig information och överlämna sådana förklaringar till tredje man. 

- som Notarius Publicus utfärdar vi även apostille, bestyrker adoptioner coh närvarar vid förättningar.

- men vi tillhandahåller också andra tjänster inom ramen för Notarius Publicus behörighetsområden. 

Notarius Publicus får inte utföra arbeten som är förbehållna: 

- en myndighet 

- är otillbörligt eller på ett enkelt sätt kan användas otillbörligt i reklam eller andra sammanhand. 

 

Notarius Publicus är inte skyldig att utföra exepelvis: 

- delgivningaar av handlingar

- utföra sådant som rimligen inte kan begäras av Notarius Publicus

 

 

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist