Arbetsrätt  | Uppsägning och avsked 

Har du blivit uppsagd eller avskedad från ditt arbete utan att arbetsgivaren haft någon giltig grund för detta? Har du kanske blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och sedan har arbetsgivaren underlåtit att beakta återansällningskravet på nio månader? Eller har du kanske blivit diskriminerad på arbetsplatsen? Kontakta då en av våra jurister.

 

Är du tillsvidareanställd har du många rättigheter på din sida - Fingerad arbetsbrist eller saklig uppsägning? 

Är du tillsvidareanställd är det mycket svårt för en arbetsgivare att säga upp eller avskeda dig utan någon väsentlig grund härför. Du kan ha misskött dig och även fått varningar, jobbet anses ändå så viktigt att din arbetsgivare inte utan vidare kan säga upp dig. Har du trots allt blivit uppsagd på grunder du anser är oriktiga? Kontakta en jurist som tar vi din strid mot arbetsgivaren.

 

 

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist