Den digtala utvecklingen ger försäkringsbolagen nya utmaningnar - Försäkring 

Den digitala utveckligen har blivit ett onödigt men för försäkringsbolagen som hela tiden måste anpassa sina försäkringsvillkor till den nya utveckligen som ställer flera saker på sin kant och dessutom kan användas som hjälpmedel i utredningen av försäkringsfall. Utvecklingen är har både bra och dåliga sidor. Den digitala utvecklingen har påverkat flera olika delar av lagstiftningen så det är inte konstigt på något sätt i sig. Hur avtal tecknas och ingås och när vara ska levereras och risken övergår från köpare och säljare har fått nya dimensioner och komplicerats av den ansiktslösa interaktionen som idag är vanlig. För att inte säga har tagit över stor del av kommunikationen mellan var och en. Även när det kommer ner till istadanivån nära och köra samt släktingar ännu ner i arvsrätten. Kommuikationen som styr handel och vandel med köp och sälj har gått samma väg där digitala mjukvaror styr många delar av våra liv såsom appar och program. Här öppnas även andra upphovsrättsliga frågor upp om vem som äger källkoden bakom en smart app eller ett smart program eller en template för en hemsida eller plattform av digital karaktär. Även andra varumärkesfrågor dykar också upp i sammanhang som detta men lämnas därhän i denna diskussion.

Försäkringsrätten har en speciell karatär och kan inte jämföras med traditionell avtalsrätt

Försäkringsrätten har som bekant en speciell karaktär som står ut från den allmänna avtalsrätten även om den traditionella avtalslagen från 1915 ligger till grund för många moment som ingår i försäkringsförhållandet och försäkringsavtalet. Däremot skiljer sig försäkringsrätten på flera punkter därbland hur avtalet ingås och hur själva prestationerna utbyts - bolaget ansvaret för en viss på förhand sannolikhet för att en risk ska realiseras. Mot en en försäkringspremie. Dessa ska stå i förhållande till varandra och man hamnar något i försäkringstekniken där också andra aspekter vägs in. Försäkringskollektivet till exempel som väger tungt när bolagen i många fall väljer att neka ersättning där försäkringsfallet anses inte bevisat. Och försäkringskollektivet och premien går samman och måste synka för att produkten ens ska vara säljbar för bolagen. Försäkringsavtalet skiljer sig även på konsekvenserna vid avtalsbrott där det inom försäkringsrätten ofta handlar om att försäkringstagaren brutit mot något förpliktelse i avtalet eller inte betalat sin försäkringspremie. Konsekvensen för avtalsbrott kan bli att försäkringstagaren blir utan ersättning eller delar av ersättningen och inte sällan i samband med detta uppsagd från försäkringsavtalet mellan sig och bolaget. Försäkringsskyddet sägs helt enkelt upp. Motiveringen är att man inte "litar" på försäkringstagaren även om de orden inte används formellt och ofta krävs det flera händelser för att det ska gå i den riktningen. Men det är långt ifrån ovanligt.

Tags: försäkringsjurist,

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist