Rättshjälp kan erhållas i de fall inte rättsskydd kan beviljas

Rättshjälp är ett skattesubventionerat rättsmedel som kan erhållas om man uppfyller kraven för rättshjälp när alla andra rättsmedel är uttömda. Rättshjälp förutsätter även en årsinkomst som understiger vissa beloppsgränser. Normalt gäller inte heller rättshjälp vid arbetsrättstvister för att nämna ett exempel.

Rättsskydd ingår som ett moment i hemförsäkringen

Rättsskydd ingår som regel i alla hemförsäkringar. Det betyder att det försäkringsbolag man kanske tvistar med också betalar kostnaderna för tvisten. Rättsskyddet fungerar så att försäkringstagaren betalar självrisken som normalt är 20-25 procent och försäkringsbolaget betalar resten. Det kan vara så att man som försäkringstagare själv måste stå ute med ekonomiska medel då det också är bolaget som bestämmer när en tvist har uppstått och när rättsskyddet ska börja gälla.

 

 

 

Tags: jurist, skada ersättning vid skada domstol, skadestånd, försäkringsjuristerna stockholm, rättsskydd hemförsäkring, rättshjälp hemförsäkring, rättsmedel process rättegångskostnader

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist