skrivunder juridik avtal kopia 2 

Du blir bunden genom en enkel hänvisning i avtalet

Det finns skäl varför man måste förenkla avtalsprocessen genom att ha enklare avtal som hänvisar till mer omfattande avtal såsom exempelvis ett ramavtal, huvudavtal eller försäkringsvillkoren för att ta ett färskt exempel. Ett försäkringsbrev tillexempel lämnar väldigt mycket åt fantasin, dito den s.k. "polisen" som är bekräftelsen på försäkringen. Inte ofta läser försäkringstagare huvudavtalet mellan sig och försäkringsbolaget. Dels är försäkringsavtalet ofta både krångligt att läsa och har svårtolkade bestämmelser och - inte sällan - om inte otydliga så tvetydliga. Man kanske läser sitt försäkringsbrev och den sammanfattning på försäkringen man fått. Vad gäller själva försäkringsavtalet som sådant verkar inte många ha koll på detta i någon väsentligt grad. 

Försäkringsavtalet måste lämna förköpsinformation,  bekräftelse och försäkringsbrev 

Försäkrinsgbolagets viktigaste förpliktelse förutom att betala ut ersättning vid försäkringsfall är den s.k. informationsplikten. Informationsplikten är grundläggande för ett friktionsfritt förhållande mellan försäkringstagare och försäkringsgivare och har getts civilrättsliga konsekvenser för försäkringsbolaget om den åsidosätts. Ett belysande exempel kan vara fallet där försäkringsbolaget inte informarat försäkringstagaren om ett viktigt undantag i försäkringen som - om det sedan skulle vara grunden för försäkringsfallet och försäkringstagaren förbisett detta - inte kan användas mot försäkringstagaren just på grund av att han inte informerats om undantaget. Ett konsumentvänligt perspektiv.

Försäkringsbrevet hänvisar till huvudavtalet - Vad gäller om hänvisning saknas till avtal

Försäkringsbolagen klarar sig på att hänvisa till ett huvudavtal som många inte läser. Man hänvisar inte sällan heller till andra lagar och bestämmelser som gäller parallellt. Saknas hänvisning i ett försäkringstagare vs försäkringsgivareperspektiv i avtalet kan inte heller bolaget använda det till nackdel för försäkringstagaren. 

 

 

 

Tags: samarbete, jurist, försäkring, försäkringsbolag, försäkringsvillkor, skriva avtal, allmänna bestämmelser skadestånd, finstilta

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist