Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget


Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget och utebliven premiebetalning kan få förödande konsekvenser för försäkringstagaren såsom suspenderat försäkringsskydd och utebliven ersättning vid skada. På samma sätt så kan man säga upp försäkringen genom att helt sonika sluta betala försäkringspremien så sägs avtalet upp per automatik.

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist