Riskhantering - försäkring - har funnit i århundraden

Riskhantering har funnits i urminnes tider. Redan 2000 f.v.t. fanns det kamelkaravaner som hade en form av försäkring, den mest kända försäkringsformen som finns kvar än idag är det s.k. sjölånet. Redare tecknade försäkring för i princip de varor man fraktade - och även skeppet -  värde och klarade sig lasten fick man betala tillbaka sjölånet med väldigt hög ränta. Sjölånet kan ses som de första formen av premiebetalning. Förliste skeppet fick man behålla lånet som ersättning för skadan.

De svenska landskapslagarna och brandstoden

Olika räddningsaktioner har även varit föremål för gemensam handling från samhällets sida för att förhindra skador. På medeltiden kring 1200-talet turades man om att gå brandvakt och brann det någonstans slog man larm och alla kom och hjälpte till att släcka branden. Brandvaktenutvecklades så småningom till brandstoder där man satta av pengar som sedan gick till den eller de som fått sina hus förstörda av bränder. Brandstodsplikten utvecklades och lagfästes genom de s.k. landskapslagarna som till att börja med endast gällde landsbygden men kom senare mot 1700-talet att även inbegripa städerna. 1734 kodifierades brandstodsplikten i byggningabalken.

Sveriges första försäkringsbolag - Assecurance Compagniet i Stockholm

Sveriges första försäkringsbolag var det då kallade Assecurance Compagniet i Stockholm som bildades år 1739 och verksamheten fortsatta fram till år 1865. Industrialismen förde med sig en ny typ av riskhantering som inte varit sedd tidigare. Inte minst den transporttekniska utvecklingen krävde en mer rigorös riskhantering.

Harmonisering i de nordiska länderna

En harmonisering av försäkringsavtalslagarna skedde i likhet med den i övrigt harmoniserade civilrätten med bland annat konsument, köp och avtalslagarna i de nordiska länderna. Försäkringslagen följde alltså samma spår med vissa skillnader. Harmoniseringen har haft stora praktiska fördelar.

Nya och gamla försäkringsavtalslagen med konsumentförsäkringslagen

Den gamla försäkringsavtalslagen (GFAL) fanns jämsides med konsumentförsäkringslagen (KFL) och var i princip två tämligen omfattande lagar som tog sikte på en och samma avtalstyp. En överflödig lagreglering som i och med nya försäkringsavtalslagen kom att slås ihop till en gemensam försäkringsavtalslag, den nya försäkringsavtalslagen (2005:104) som gäller än idag och innehåller företagsförsäkringen å ena sidan och konsumentförsäkringen å den andra sidan.

Tags: försäkring, försäkringsbolag, försäkringsvillkor, försäkringsjurist, blogg om juridik, juristhjälp juristbyrå försäkringsjuristerna stockholm, juristbyråstockholm

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist