avtal juridik forsakringsjuristerna

Ändra befintligt avtal eller formulera nytt kontrakt 

Ett muntligt avtal räcker i teorin, men när saker ställs på sin spets, vilket de inte sällan gör i affärsförhållanden, så är det skriftliga avtalet alltid att rekommendera. Mellan företag och organisationer är det än mer viktigt för parterna att formalisera sitt affärsförhållande eftersom det ofta rör stora värden och omfattande samarbeten. Det finns många typer av kommersiella avtal med allt från leveransavtal, distrubutionsavtal, köpeavtal, franchiseavtal och överlåtelsavtal till leasingsavtal, hyreslokalavtal och andra formaliserade överenskommelser mellan två eller flera avtalsparter. Det är viktigt att du känner dig trygg i dina affärer och att du har en vattentätt avtal i ryggen.

Upprätta ett köpeavtal, leveransavtal, distributionsavtal eller ett franchiseavtal 

Många gånger kan det vara bra att säkerställa sin rätt gentemot en samarbetspartner. Det gör man enklast genom ett genomtänkt och planerat, välskrivet och välformulerat avtal. Vilken avtalstyp det är frågan om är också viktigt för avtalets giltighet Köpeavtal och köpekontrakt, ett franchiseavtal, distributionsavtal och leveransavtal är exempel på avtal som är avsedda att skydda parterna mot vissa på förhand oönskade situationer. Och sätta ramarna för parternas samarbete.

Samarbetsavtal, avtal om kommission samt aktie- och bolagsavtal för företag

Ett samarbetsavtal har syftet att fungera handlingsdirigerande för parterna. Vet parterna i avtalet inte vad som gäller i en specifik situation så ska man kunna ta fram samarbetsavtalet och läsa sig fram till en lösning. Många gånger så kan det också röra sig om tolkningen av ett visst villkor som parterna är oense om. En jurist vet hur avtal och kontrakt ska tolkas och hur man upprättar ett juridiskt hållbart kontrakt som uppfyller samtliga juridiska krav.

 

Kontakta Oss för säkerställandet av Din ekonomi genom ett tydligt, välplanerat och välformulerat avtal | 08-12 45 15 45.

 

Tags: juristhjälp juristbyrå avtal samarbetsavtal skriva avtal, oskäliga avtal, kontrakt, köpeavtal, allmänt avtal, bolagsordning, aktieägaravtal,

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist