Search
Search Only:
Total: 8 results found.

Lojalitetsprincipen i affärsförhållande

Created on 28 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

...  mot anställningsavtalet och kan aktualisera såväl uppsägning som avsked enligt lagen om anställningsskydd (LAS).    ...

Uppsägning eller avsked? Vilket är bäst?

Created on 28 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Var går gränsen mellan uppsägning och avsked Gränsen mellan uppsägning och avsked är inte klar och tydlig vilket är en konsekvens av en dynamisk och rörlig arbetsmarknad där varje situation är unik och ...

Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Created on 16 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... etalningen och försäkringens uppsägning inte kan uppfyllas. Vid sidan av premiebetalningen finns en rad bi-förpliktelser som om de inte beaktas kan innebära att försäkringstagaren blir helt utan ersättning. En viktig p ...

Arbetsrätt | Arbetstagare - Uppsägning utan grund?

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

Arbetsrätt  | Uppsägning och avsked  Har du blivit uppsagd eller avskedad från ditt arbete utan att arbetsgivaren haft någon giltig grund för detta? Har du kanske blivit uppsagd på grund av ...

Bostads & hyresrättsjuridik

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

Uppsägning av hyresrätt | Bostads- och hyresfrågor När det kommer till att avhysa en hyresgäst med besittningsskydd krävs en hel del för att uppsägningen ska vara giltig. Först måste det formella kring u ...