Search
Search Only:
Total: 7 results found.

Skiljedomsklausul inte oskälig i näringsförhållande

Created on 18 July 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Tvistemålsklausul med skiljedomstol är inte oskäligt Ett avtal har för det mesta en klausul som tar sikte på hur tvist med anledning av det upprättade avtalet ska avgöras. Det vanligaste är kanske att p ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Created on 05 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... fta snåriga och svårtolkade) 4. försäkringstagaren för själv inte vara med och påverka avtalsinnehållet på något väsentligt sätt. Försäkringsbolagen är som sagt i överläge mot sina kunder som är k ...

Avtal | Köpe-, samarbets- och samboavtal

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... odelning och bouppteckning - Upprätta äktenskapsförord Behöver du ett äktenskapsförord, ett bodelningsavtal eller hjälp med att göra en bouppteckning vid äktenskapsskillnad - kontakta en av våra avtalsjurister för vid ...

Offentlig upphandling - Bevaka och analysera marknaden

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... rg (IVO) administrerar idag en rad tillståndsansökningar som förut låg på andra myndigheter. Våra jurister upprättar tillståndsansökningar av olika slag till aktuella instanser och myndigheter såsom ex ...