Search
Search Only:
Total: 8 results found.

Skiljedomsklausul inte oskälig i näringsförhållande

Created on 18 July 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Tvistemålsklausul med skiljedomstol är inte oskäligt Ett avtal har för det mesta en klausul som tar sikte på hur tvist med anledning av det upprättade avtalet ska avgöras. Det vanligaste är kanske att p ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

...  en hemförsäkring så har du också ofta ett rättsskyddsmoment i det fall du hamnar i tvist. Rättsskyddsersättningen ersättning efter självrisken skadan, i regel betalar du mellan 20-25% själv. Resten består ...

Försäkringsfusk av bolagen

Created on 30 October 2014. Posted in info-jurist

... förhållandet vid tvist mot försäkringsbolaget När du hamnar eller riskerar att hamna i tvist med försäkringsbolaget över en fråga i avtalet bör du konsultera med en försäkringsjurist eller en advokat s ...

Arvoden - Våra arvoden

Created on 16 October 2014. Posted in Företag

... erenskommas beroende på ärendets komplexitet och andra faktorer i ärendet.)   Domstols- och ombudsarvode för år 2016 - för rättshjälp och rättskydd vid tvist Rättshjälpstaxan för år 2016&n ...

Hemförsäkring | Ersättning vid inbrott, skadegörelse och stöld

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... ns förevändningar för att slippa undan ansvar. Har du hemförsäkring har du också ofta rättsskydd för juridiska ombudskostnader när det blir tvist. Vanliga frågor vi arbetar med är bilstölder/-skador, in ...

Företagsförsäkring | Allmän företags- och ansvarsförsäkring

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

...  grund för detta. Vi har lång erfarenhet från förhandling med försäkringsbolag i olika tvister rörande försäkringsfall gällande försäkringsersättning eller att utreda orsakssamband så att villkoren i försäkringen ...