Search
Search Only:
Total: 10 results found.

Läs det finstilta i avtalet och hänvisningar till andra bestämmelser

Created on 14 November 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... n. Inte ofta läser försäkringstagare huvudavtalet mellan sig och försäkringsbolaget. Dels är försäkringsavtalet ofta både krångligt att läsa och har svårtolkade bestämmelser och - inte sällan - om inte o ...

Skiljedomsklausul inte oskälig i näringsförhållande

Created on 18 July 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... mmelserna i avtalet. Tvistemålsklausulen ska ange tvisteförfarandet till form och säte. Vanligen är det parternas hemvist som avgör sätet för tvisten. Om inget avtalats är det som regel svarandens hem ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Created on 30 March 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... igenom försäkringsbrevet och förköpsinformationen utan att egentligen tagit sig tid att förstå hur villkoren ska tolkas i en reell situation. Kanske har någon haft tid att sitta och läsa försäkringsbola ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Created on 05 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ka begreppen i villkorstexten har ofta långtgående juridisk mening och kan bara förstås av en sakkunnig. Och inte sällan är det delade meningar om hur ett begreppen ska tolkas. Begränsningarna i försäkr ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

... stnader.   9. Hur söker man rättsskydd? Svar:  Rättsskydd söks i första hand hos det försäkringsbolag som innehar den rättsskyddsförsäkring man vill ta i anspråk. Vid prövning är det Svensk ...

Hemförsäkring | Ersättning vid inbrott, skadegörelse och stöld

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... a bekymmer med ditt försäkringsbolag? Kontakta en försäkringsjurist innan det är för sent och försäkringsbolaget fått dig "försäga dig". Det är inte ovanligt att bolaget ställer svåra frågor som du måste  ...

Offentlig upphandling - Bevaka och analysera marknaden

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

...  kontrakt, ansökningar och dokument. Kontakta oss på 08-124 515 45 eller maila Klicka här för e-postkontakt för mer info och tidsbokning vid ett av våra kontor.        ...