Search
Search Only:
Total: 6 results found.

Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Created on 25 December 2015. Posted in Försäkringsbloggen

...  viktigaste skyldighet - eller förpliktelse - enligt försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen är att betala ut försäkringsersättning när det så kallade försäkringsfallet inträffar. Den risk försäkringstagaren låtit fö ...

Ersättning vid skada med motordrivet fordon

Created on 18 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... gen regleras vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen samt vilja som är berättigade til ersättning från den. Hur ersättningen vid trafikskador regleras följer i skadeståndslagens 5 och 6 kapitel  ...

Uppsägning eller avsked? Vilket är bäst?

Created on 28 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... eståndet är högre vid felaktiga avsked än vid osakliga uppsägningar. Anledningen till detta är ganska enkel och kommer an på det faktum att arbetsgivare som säger upp måste beakta uppsägningstid för den a ...

Bostads & hyresrättsjuridik

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... psägningen vara korrekt annars blir uppsägningen utan verkan. Sen måste förutsättningarna för att säga upp hyresgästen också finnas där. Risken finns i andra fall att man blir skyldig skadestånd eller att man s ...