Sök
Sök bara i:
18 träffar på söktexten.

Vinna mot försäkringsbolaget!? Vilka är oddsen?

Skapad 22 maj 2016. Posted in Företag

... sbördan för att försäkringsfall föreligger. Du ska göra det mer än antagligt att så är fallet än motsatsen. Vad har försäkringsbolaget i sin arsenal mot dig som försäkringstagare? Försäkringsbolag ...

Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Skapad 25 december 2015. Posted in Försäkringsbloggen

...  och där ska det i varje fall råda ovisshet när försäkringen tas i anspråk. Ovisshetsprincipen är viktig för försäkringsbolagets affärsmässiga verksamhet och skulle det inte råda någon ovisshet kring  ...

Läs det finstilta i avtalet och hänvisningar till andra bestämmelser

Skapad 14 november 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... fall är den s.k. informationsplikten. Informationsplikten är grundläggande för ett friktionsfritt förhållande mellan försäkringstagare och försäkringsgivare och har getts civilrättsliga konsekvenser för försäkringsbol ...

Reseskydd genom kortbetalning, flyg eller hemförsäkringen

Skapad 11 november 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... gar i det fall man berikas på försäkringsfallet. Man kan alltså bara använda en försäkring för att täcka skadan. Fördelen med dubbelförsäkring är det faktum att man man forumshoppa mellan de två försäkri ...

Swich löser försäkringsfall på Östermalm - Kan man göra så?

Skapad 30 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... nna minst sagt blygsamma framställning. Rubriken är något självsett idag den 30 oktober 2015 på Östermalm i Stockholm. Ett försäkringsfall som löstes med Swich på plats utan inblandning av försäkringsbo ...

Försäkringsavtalsrätt som specialvetenskap

Skapad 12 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... mt utan det föreligger endast en presumtion om att det så kallade försäkringsfallet ska inträffa. Bolagets motprestation kanske inte alls aktualiseras och det är även grunden för försäkringsprodukten, att d ...

Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Skapad 16 april 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... i konsumentförsäkringspraxis förbisetts ett fåtal gånger i en förmodad tycka-synd-om-mentalitet i dömandet. Den slutsatsen kan dras då bevisbördan för försäkringsfallet bara genom den uteblivna premie ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Skapad 30 mars 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... det han eller hon som ska bevisa att försäkringsfall föreligger. Ofta är det inga konstigheter, men en av försäkringstagaren hänvisning till fel klausul / villkor i försäkringsavtalet kan räcka för at ...

Försäkringsbedrägeri och konsekvenserna av försäkringsfusket

Skapad 22 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... säkringsanspråk på totalt 185 miljoner kronor på grund av i första hand misstankar om att försäkringstagaren framkallat försäkringsfallet för att berika sig själv. Andra försäkringsfall avsåg stulna b ...

Upplysningsplikten i försäkrings-villkoren

Skapad 22 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ventyr för att hans försäkringsersättning sätts ned med en viss procentsats eller jämkas till noll. ¨ Vid skada ska försäkringstagaren anmäla försäkringsfallet direkt och upplysa bolaget om rätt omst ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Skapad 05 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ngsavtalet, eller de så kallade undantagsvillkoren, är många och ofta är det först när försäkringsfalll aktualiseras som man läser på om försäkringsskyddets begränsningar. Försäkringens övergripande moment finn ...

Bevisbörda och beviskrav vid försäkringsfall

Skapad 12 december 2014. Posted in Försäkringsbloggen

... fall föreligger. Han har alltså bevisbördan för sitt påstående om försäkringsfall. Beviskravet är likaså högre satt om försäkringstagaren är en näringsidkare än om försäkringstagaren är en privatperson/konsu ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Skapad 14 november 2014. Posted in Företag

... stnader i samband med ditt försäkringsfall ersatta.    5. Gör det någon skillnad att anlita en jurist? Och kan man få några garantier? Svar: Det finns inga garantier att vinna en proces ...

Företagsförsäkring | Allmän företags- och ansvarsförsäkring

Skapad 16 juli 2014. Posted in Företag

... säkringsfallet Försäkringstagaren har bevisvbördan för sitt påstående om försäkringsfall och ska påvisa att den egendom som blivit förlorad verkligen har förstörts eller förlorats och att det är ett laglig ...

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist