Search
Search Only:
Total: 32 results found.
Page 2 of 2

Upplysningsplikten i försäkrings-villkoren

Created on 22 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Du har som försäkringstagare många skyldigheter Som försäkringstagare har du inte endast att erlägga försäkringspremien vid varje avtalad tid. Du måste också som bekant beakta en rad bi-förpliktelser enligt  ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Created on 05 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsbolaget har både ekonomiskt och sakmässigt överläge Att du som försäkringstagare redan när försäkringsavtalet ingås är i ett icke-gynnsamt avtalsförhållande är ett faktum. Som konsument ha ...

Bevisbörda och beviskrav vid försäkringsfall

Created on 12 December 2014. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringstagaren eller den försäkrade Den som skyddas av försäkringen är försäkringstagaren eller någon som på grund av sammanboende eller ett förmånstagarförordnande står som försäkringstagare i försäkring ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

FAQ - vanliga frågor och svar   1. Betalar försäkringsbolaget mina juridiska kostnader? Svar: Du kan få stora delar (75-80%) av dina juridiska kostnader täcka av rättsskyddet i försäkringen. Har d ...

Försäkringsfusk av bolagen

Created on 30 October 2014. Posted in info-jurist

Försäkringsbloggen - Våra jurister bloggar om försäkringsjuridik När man som försäkringsjurist, eller jurist med inriktning försäkringsrätt, efter ett tag både bakom skrivbordet och ute på fältet ha ...

Arvoden - Våra arvoden

Created on 16 October 2014. Posted in Företag

...                        50 kr Försäkringsärenden - privatperson, företag och myndighet Timkostnad, / timme         (ex ...

International Lawyers (AEA)

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

Internationella samarbeten  International Lawyers Network   Vi på Försäkringsjuristerna Stockholm samarbetar med AEA, International Lawers Network, i internationella frågor för kvalitetssäkring av  ...

Medarbetare och partners

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

 Samarbetspartners och medarbetare     Kontakta en av våra jurister idag!   Vi tar oss an både stora som små fall

Företagsförsäkring | Allmän företags- och ansvarsförsäkring

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

Har du företags- och ansvarsförsäkring - Och råkat ut för skada?  Inte sällan får försäkringstagare avslagsbeslut, från försäkringsbolagen, trots att man råkat ut för skada och kan påvisa detta båd ...