Search
Search Only:
Total: 32 results found.
Page 1 of 2

Vinna mot försäkringsbolaget!? Vilka är oddsen?

Created on 22 May 2016. Posted in Företag

Undra om försäkringsbolaget skulle försäkra den risken? Vinna mot bolagen kan bli en svår uppgift. Har någon frågat sig varför det finns så få försäkringsjurister? Varför det finns så få som arbetar ...

Läs det finstilta i avtalet och hänvisningar till andra bestämmelser

Created on 14 November 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... amavtal, huvudavtal eller försäkringsvillkoren för att ta ett färskt exempel. Ett försäkringsbrev tillexempel lämnar väldigt mycket åt fantasin, dito den s.k. "polisen" som är bekräftelsen på försäkring ...

Reseskydd genom kortbetalning, flyg eller hemförsäkringen

Created on 11 November 2015. Posted in Försäkringsbloggen

  De flesta har ett reseskydd genom sin hemförsäkring I de allra flesta hemförsäkringar ingår ett reseskydd. Ett moment som tar sikte på utomlandsresa. Reseskyddet genom hemförsäkringen gälle ...

Swich löser försäkringsfall på Östermalm - Kan man göra så?

Created on 30 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... nna minst sagt blygsamma framställning. Rubriken är något självsett idag den 30 oktober 2015 på Östermalm i Stockholm. Ett försäkringsfall som löstes med Swich på plats utan inblandning av försäkringsbo ...

Ersättning vid skada med motordrivet fordon

Created on 18 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Trafikskadelagen relgerar ska uppkommen i trafik Trafikskadelagen (1975:1410), förkortad, TsL, reglerar skada uppkommen i trafik med motorfordon samt trafikförsäkringen för motordrivna fordon. I l ...

Försäkringsavtalsrätt som specialvetenskap

Created on 12 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringstekniken är avgörande för beräkningen av försäkringspreminen Som försäkringstagare är det oftast svårt att räkna ut vad som är en rimlig premine för det försäkrade objektet. Försäkringsboal ...

Syster anses inte som nära anhörig i för krissamtal

Created on 05 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar i Expressen och GT Det uppmärksammade mordet på 26åriga Anna, som brändes ihjäl i en anlagd brand, väckte frågan om de anhörigas rätt till krissamtal och sär ...

Press and media

Created on 05 September 2015. Posted in info-jurist

  FÖRSÄKRINGSJURISTERNA STOCKHOLM AB Vi erbjuder press och media expertisutlåtanden i vära kärnområden. Kontakta oss för sakkunskap i mediamål där vi kan bistå med vår expertis. Vi svarar gärna ...

Räcker en hänvisning till ett avtalsvillkor?

Created on 19 July 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsvillkor ska vara tydliga och lättillgängliga Försäkringsavtal skiljer sig från övriga avtal. Försäkringsavtal hänvisar normalt till en bilaga, som i sig blir bindande utan att försäkringstagaren någonsin lä ...

Försäkringstagarens premieförpliktelse

Created on 17 May 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget Försäkringspremien är försäkringstagarens viktigaste åtagande gentemot försäkringsbolaget och utebliven pre ...

Försäkringshistoria - GFAL, KFL och den nya gemensamma lagen - FAL

Created on 03 May 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Riskhantering - försäkring - har funnit i århundraden Riskhantering har funnits i urminnes tider. Redan 2000 f.v.t. fanns det kamelkaravaner som hade en form av försäkring, den mest kända försäkringsformen som fi ...

Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Created on 16 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Den försäkrades skyldigheter varierar stort Vare sig du är försäkringstagare i rollen som konsument med exempelvis en personförsäkring eller om du är en företagare med en allmän företagsförsäkring eller i övri ...

Behöver man verkligen en drulleförsäkring?

Created on 01 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Hur många tar sin drulleförsäkring i anspråk? Behöver man en drulleförsäkring som komplement hemförsäkringen? Att svar på denna fråga är lite delikat och det nedanstående ska inte förstås som någon rå ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Created on 30 March 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Läs dina villkor eller kontakta en sakkunnig I väldigt många fall är det ju givetvis inte på detta vis jag nedan ska beröra men man ska som försäkringstagare vara medveten om sina rättigheter enligt ...

Försäkringsbedrägeri och konsekvenserna av försäkringsfusket

Created on 22 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsbolagen blir allt mer restriktiva i sin ersättningsutdelning Försäkringsbolagen vägrade år 2013 att betala ut närmare en halv miljard kronor i försäkringsersättningar. I 6600 fall håll förs ...