Sök
Sök bara i:
13 träffar på söktexten.

Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Skapad 25 december 2015. Posted in Försäkringsbloggen

...  viktigaste skyldighet - eller förpliktelse - enligt försäkringsavtalet och försäkringsavtalslagen är att betala ut försäkringsersättning när det så kallade försäkringsfallet inträffar. Den risk försäkringstagaren låtit fö ...

Swich löser försäkringsfall på Östermalm - Kan man göra så?

Skapad 30 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ag och ingen formell byråkrati bara Swich och ersättning för skadan på plats. Dagen innan de nya sedlarna släpps den 30 oktober 2015 flödar den flytande valutan  En Poschseförare med stora glansiga f ...

Ersättning vid skada med motordrivet fordon

Skapad 18 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... gen regleras vilka fordon som omfattas av trafikskadelagen samt vilja som är berättigade til ersättning från den. Hur ersättningen vid trafikskador regleras följer i skadeståndslagens 5 och 6 kapitel  ...

Försäkringsavtalsrätt som specialvetenskap

Skapad 12 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ier och oattraktiva försäkringar. Försäkringsbolagets huvudförpliktelse är givetvis att betala ut ersättning när försäkringsfallet inträffat. De ska också lämna information om för försäkringen viktiga förutsättn ...

Försäkringstagarens premieförpliktelse

Skapad 17 maj 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... iebetalning kan få förödande konsekvenser för försäkringstagaren såsom suspenderat försäkringsskydd och utebliven ersättning vid skada. På samma sätt så kan man säga upp försäkringen genom att helt sonika slu ...

Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Skapad 16 april 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... incip är att försäkringstagaren inte för öka risken för fara - fareökning - så att försäkringsbolagets beräkningskalkyl av skadans sannolikhet snedvrids. Företagare vs konsument Konsekvensen av att d ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Skapad 30 mars 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... eglerare och handläggare är väl medvetna om försäkringstagarnas okunskap om, de inte sällan snåriga, försäkringsvillkoren och väljer ibland att inte ge vägledning trots att försäkringstagaren har råkat  ...

Upplysningsplikten i försäkrings-villkoren

Skapad 22 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ventyr för att hans försäkringsersättning sätts ned med en viss procentsats eller jämkas till noll. ¨ Vid skada ska försäkringstagaren anmäla försäkringsfallet direkt och upplysa bolaget om rätt omst ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Skapad 14 november 2014. Posted in Företag

...  en hemförsäkring så har du också ofta ett rättsskyddsmoment i det fall du hamnar i tvist. Rättsskyddsersättningen ersättning efter självrisken skadan, i regel betalar du mellan 20-25% själv. Resten består ...

Försäkringsfusk av bolagen

Skapad 30 oktober 2014. Posted in info-jurist

... ng till höger och vänster. Helst inte alls. Då hade knappast verksamheten gått runt och man hade inte heller arbetar efter affärsmässiga principer. Försäkringsbolag är vinstdrinande aktörer som vilka an ...

Företagsförsäkring | Allmän företags- och ansvarsförsäkring

Skapad 16 juli 2014. Posted in Företag

... nte heller tidigare har råkat ut för skada eller tagit din försäkring i anspråk tidigare är inget man heller kan lägga till grund för sina ersättningsanspråk. Näringsidkare har högra bevisbörda för fö ...

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist