Sök
Sök bara i:
33 träffar på söktexten.
Sida 1 av 2

Den digitala utvecklingens nya förutsättningar inom försäkringen

Skapad 12 juni 2017. Posted in Försäkringsbloggen

... ala utvecklingen har påverkat flera olika delar av lagstiftningen så det är inte konstigt på något sätt i sig. Hur avtal tecknas och ingås och när vara ska levereras och risken övergår från köpare och säl ...

Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Skapad 25 december 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... vanlig mening. Det är försäkringsbolaget själva som valt vilken produkt de vill försäkra, de har egenmäktligt författatat försäkringsvillkoren för att inte gå i förlust utan göra vinst, de är sakmässigt överläg ...

Försäkringsavtalsrätt som specialvetenskap

Skapad 12 september 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... arten i avtalsförhållandet med försäkringstagaren. I mindre utsträckning mot större företag dock som anses kunna ta tillvara sina egna intressen.  Försäkringstagaren ska i första hand betala preminen.  ...

Press and media

Skapad 05 september 2015. Posted in info-jurist

... på era frågor, och vi bistår er med vår samlade juridisk expertis. Välkommen att kontakta oss i frågor inom våra specialområden. Vi ger expertisutlåtande i försäkringsavtalsrätt. avtalsrtätt och of ...

Avtalslagen fyller 100 år i år - 1915-2015

Skapad 17 augusti 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område Avtalslagen från år 1915 fyller i år 100 år. 100års-julieet firas av Riksdagen sånär som på avalslagens födelsedatum. Avtal ...

Räcker en hänvisning till ett avtalsvillkor?

Skapad 19 juli 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsvillkor ska vara tydliga och lättillgängliga Försäkringsavtal skiljer sig från övriga avtal. Försäkringsavtal hänvisar normalt till en bilaga, som i sig blir bindande utan att försäkringstagaren någonsin lä ...

Skiljedomsklausul inte oskälig i näringsförhållande

Skapad 18 juli 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Tvistemålsklausul med skiljedomstol är inte oskäligt Ett avtal har för det mesta en klausul som tar sikte på hur tvist med anledning av det upprättade avtalet ska avgöras. Det vanligaste är kanske att p ...

Lojalitetsprincipen i affärsförhållande

Skapad 28 april 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Beakta lojalietsprincipen i affärsförhållanden Lojalitetsprincipen kan ses som en hörnsten i de flesta förhållanden där ömsesidiga prestationer utväxlas. När man ingår ett avtal ska man i första hand giv ...

Företagsförsäkringen kontra konsument- och personförsäkringen

Skapad 16 april 2015. Posted in Försäkringsbloggen

...  som försäkringstagare bryter mot förpliktelserna i försäkringsavtalet skiljer sig väsentligt åt beroende på om du är konsument eller företagare. Företagsförsäkringen är dispositiv och försäkringsbolaget  ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Skapad 30 mars 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... försäkringsavtalet och inte blint ta försäkringshandläggaren eller skaderegleraren på orden. Det är inte många försäkringstagare som fullständigt läst igenom försäkringsvillkor. I många fall har man ögnat ...

Upphandla energieffektivt med LED-lysrör för offentlig sektor

Skapad 10 mars 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Energieffektiva upphandlingar saknar pga. förlegade avtal Det upphandlas belysning för hundratals miljoner varje år. Man upphandlar i vanlig ordning efter det lägsta anbudet och det billigaste lysröret, för ...

Försäkringsbedrägeri och konsekvenserna av försäkringsfusket

Skapad 22 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... llt inom försäkringsavtalet Det vanligast är att man saltar räkningen till försäkringsbolaget och lägger till egendom som man inte blivit av med. Många motiverar detta för att täcka exempelvis självri ...

Upplysningsplikten i försäkrings-villkoren

Skapad 22 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Du har som försäkringstagare många skyldigheter Som försäkringstagare har du inte endast att erlägga försäkringspremien vid varje avtalad tid. Du måste också som bekant beakta en rad bi-förpliktelser enligt  ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Skapad 05 januari 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsbolaget har både ekonomiskt och sakmässigt överläge Att du som försäkringstagare redan när försäkringsavtalet ingås är i ett icke-gynnsamt avtalsförhållande är ett faktum. Som konsument ha ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Skapad 14 november 2014. Posted in Företag

... utan rättsskyddet. Detsamma gäller i regel än fordonsförsäkringen och företagsförsäkringen. I företagsförsäkingen kan bolagen avtala bort vissa delar mot en billigare försäkringspremie så villkoren kan skifta nå ...

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist