Search
Search Only:
Total: 4 results found.

Avtalslagen fyller 100 år i år - 1915-2015

Created on 17 August 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... utformar givetvis praxis men själva lagen är oförändrad rent formellt. Avtal och andra rättshandlingar | Lojalitet kontra passivitet Avtal ingås genom anbud och accept. Vilken acceptfrist som anbudsta ...

Upphandla energieffektivt med LED-lysrör för offentlig sektor

Created on 10 March 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Energieffektiva upphandlingar saknar pga. förlegade avtal Det upphandlas belysning för hundratals miljoner varje år. Man upphandlar i vanlig ordning efter det lägsta anbudet och det billigaste lysröret, för ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

...  det från övriga avtalsformer. Många delar som ingående av avtal med anbud och accept är lika det vanliga avtalet men konsekvenserna vid avtalsbrott skiler sig väsentligt åt vad gäller försäkringsavta ...

Offentlig upphandling - Bevaka och analysera marknaden

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

Offentliga upphandligar | Upphandling kan vara avgörande för dina affärer  För att vinna en offentlig upphandling krävs inte bara att du har det lägsta anbudspriset. Du måste som leverantör ha god ...