Search
Search Only:
Total: 8 results found.

Skiljedomsklausul inte oskälig i näringsförhållande

Created on 18 July 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... kassa och duktiga advokater som gång på gång är i rätten och i princip bestrider olika ansvarsfrågor. Redan när man upprättade avtalet, vilket större bolag gör själva genom de advokatfirmor som de använde ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Created on 30 March 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... lka beloppstak som kan tänkas ytterligare begränsa ditt försäkringsskydd. Jag kan nog med stor säkerhet säga att inte ens advokater och jurister orkar läsa hela avtalet. Det är inte heller utan vidare  ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

... p som ofta övergår kunskapen av allmänpraktiserande advokater och även affärsjurister. Försäkringsavtalsrätt är ett särskilt rättsområde som tillhör den speciella avtalsrätten och försäkringsavtalet har särdrag som skilje ...

Försäkringsfusk av bolagen

Created on 30 October 2014. Posted in info-jurist

... m är specialinriktad mot försäkringsavtalsjuridik. En jurist vid sin sida mot försäkringsbolagens jurister är alltid att rekomendera. Och försäkringsbolagen har som sagt inte som sitt mål att betala ut ersättning  ...

International Lawyers (AEA)

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

...  utanför EU-samarbetet såsom Amerika, Asien och Afrika. AEA kan presentera världens största nätverk för advokater och jurister. AEA:s medlemmar samlas en gång per år och diskuterar hur man säkerställer profes ...

Medarbetare och partners

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

 Samarbetspartners och medarbetare     Kontakta en av våra jurister idag!   Vi tar oss an både stora som små fall