Search
Search Only:
Total: 28 results found.
Page 2 of 2

Bostads & hyresrättsjuridik | Besittningsskydd, ansvar och avhysning

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... din hyresfråga till hyresnämnden och möjligen hovrätten i det fall du är missnöjd med hyresnämndens beslut. Du har kanske möjlighet genom Hyresgärstföreningen, HGF, eller att själv ta upp frågan i hyresnä ...

Arbetsrätt | Arbetstagare - Uppsägning utan grund?

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... arbetsbrist och sedan har arbetsgivaren underlåtit att beakta återansällningskravet på nio månader? Eller har du kanske blivit diskriminerad på arbetsplatsen? Kontakta då en av våra jurister.   Ä ...

Företagsförsäkring | Allmän företags- och ansvarsförsäkring

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... kringen? Då kan det finnas anledning att kontakta en jurist. I vilket fall som helst så gäller principen att tala är silver och tiga är guld. Man bör bara redogöra för väsentliga händelser och frågor som ...

Offentlig upphandling - Bevaka och analysera marknaden

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... stnar i den första gallringen.   Upphandla varor och tjänster enligt LOU, LUF eller LOV - Bevaka och lägg anbud på ramavtal  En upphandlingsjurist analyserar marknaden och granskar tid ...

Notarius Publicus

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... kort. Britta M. Kjellin jur. kand., Notarius Publicus och delägare på EC Juristbyrå är förordnad Notarius Publicus i Eda kommun och närvarar vid legalisering av olika typer av värdehandlingar såsom bev ...

Bostads & hyresrättsjuridik

Created on 16 July 2014. Posted in Företag

... nd för den skada man lider av uppsägningen. Kontakta med fördel en jurist i dessa frågor då de kan vara knepiga att nysta upp själv. Man måste också agera strategiskt för att inte få oönaksade resultat  ...