Search
Search Only:
Total: 28 results found.
Page 1 of 2

Vinna mot försäkringsbolaget!? Vilka är oddsen?

Created on 22 May 2016. Posted in Företag

Undra om försäkringsbolaget skulle försäkra den risken? Vinna mot bolagen kan bli en svår uppgift. Har någon frågat sig varför det finns så få försäkringsjurister? Varför det finns så få som arbetar ...

Försäkringsbolagens informationsplikt vid undantag i försäkringen

Created on 25 December 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... na konsumenter och mindre företag utan juridisk expertis inom området - vilket är det glest med. Bolaget har många jurister på sin sida och stor kassa att processa för. Själva prestationen försäkrings ...

Grundlagen och demokratiprincipens förändring

Created on 16 October 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ällning stärktes genom att laggranskningen gjordes obligatorisk i frågan om potentiellt grundlagsstridiga lagar. Rättsskipningen skildes från förvaltningen som var för sig fick ett eget kapitel i regerin ...

Syster anses inte som nära anhörig i för krissamtal

Created on 05 September 2015. Posted in Försäkringsbloggen

Försäkringsjuristerna Stockholm kommenterar i Expressen och GT Det uppmärksammade mordet på 26åriga Anna, som brändes ihjäl i en anlagd brand, väckte frågan om de anhörigas rätt till krissamtal och sär ...

Press and media

Created on 05 September 2015. Posted in info-jurist

  FÖRSÄKRINGSJURISTERNA STOCKHOLM AB Vi erbjuder press och media expertisutlåtanden i vära kärnområden. Kontakta oss för sakkunskap i mediamål där vi kan bistå med vår expertis. Vi svarar gärna ...

Behöver man verkligen en drulleförsäkring?

Created on 01 April 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... ribland juristerna, som torde vara de som är mest bevandrade i riskerna och vid sidan av den vanliga hemförsäkringen har tecknat ett drulletillägg så blir räkningen låg. Det är alltså inte många som tecka ...

Kan försäkringsbolagen ungå ansvar pga. tystnad

Created on 30 March 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... lka beloppstak som kan tänkas ytterligare begränsa ditt försäkringsskydd. Jag kan nog med stor säkerhet säga att inte ens advokater och jurister orkar läsa hela avtalet. Det är inte heller utan vidare  ...

Försäkringsbolagen är stora aktörer

Created on 05 January 2015. Posted in Försäkringsbloggen

... tvis för arbetsgivares intressen för sina ögon.   Försäkringstagarens underläge ligger främst i att: 1. försäkringstagaren är i ett ekonomiskt underläge (särskilt när skada har uppstått) 2. för ...

FAQ - Vanliga frågor & svar

Created on 14 November 2014. Posted in Företag

... ot.   2. Betalar försäkringsbolaget direkt till juristen/juristfirman eller måste jag betala? Svar: Du måste själv i första hand betala juristfirman du anlitat för uppraget. Först i andra ha ...

Försäkringsfusk av bolagen

Created on 30 October 2014. Posted in info-jurist

Försäkringsbloggen - Våra jurister bloggar om försäkringsjuridik När man som försäkringsjurist, eller jurist med inriktning försäkringsrätt, efter ett tag både bakom skrivbordet och ute på fältet ha ...

International Lawyers (AEA)

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

Internationella samarbeten  International Lawyers Network   Vi på Försäkringsjuristerna Stockholm samarbetar med AEA, International Lawers Network, i internationella frågor för kvalitetssäkring av  ...

Medarbetare och partners

Created on 16 July 2014. Posted in info-jurist

 Samarbetspartners och medarbetare     Kontakta en av våra jurister idag!   Vi tar oss an både stora som små fall  ...

Avtal | Köpe-, samarbets- och samboavtal

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... re rådgivning och konsultation. Ett äktenskapsförord exempelvis säkrar upp din rätt gentemot en äkta make eller maka. Behovet av äktenskapsförord ligger givetvis hos den som har störst ekonomiska tillgånga ...

Hemförsäkring | Ersättning vid inbrott, skadegörelse och stöld

Created on 16 July 2014. Posted in Privatperson

... trovärdighet? Oavsett vad som hänt tar vi Din strid mot försäkringsbolagets jurister. Bolagen arbetar inte alltid efter regelboken och därför är det bra att ha en jurist på sin sida som genomskådar bolag ...