• head-1

  head-1

  Jurist, avtal, försäkringsjuristerna, juristbyrå Stockholm

 • head-2

  head-2

  Juristbyrå, avtal, jurist, Försäkringsjuristerna Stockholm

Juristbyrå i Stockholm - Vi löser Dina juridiska problem

juristbyråBoka ett besök för juridisk rådgivning vid något av våra kontor i Stockholm. Vi finns vid Kungens kurva mittemot IKEA och vid Valla Park mittemot Solvalla. Försäkringsjuristerna Stockholm AB är en juristbyrå inriktad mot affärsjuridik i allmänhet och försäkringsjuridik i synnerhet. Vi arbetar med alla former av avtal. Privata som kommersiella. Våra affärsjurister arbetar med det speciella rättsområdet försäkringsavtalsrätt med fokus på sak- och skadeförsäkring. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen i frågor rörande allt från brand- och vattenskador till skador pga. stöld och inbrott, där både trovärdighetsfrågor och andra omständigheter komplicerar saken. Vi har lång erfarenhet av försäkringsutredningar och gången vid försäkringsfallsutredningar och vi vet på vilka grunder försäkringsbolagen i regel avslår ersättningsanspråk.

Har du juridiska problem eller av någon anledning riskerar att få det? Vi jobbar på uppdrag från dig som klient och är helt oberoende från exempelvis försäkringsbolag. 

 

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå? 

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker "faulplay" och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet. 
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.s

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom advokatfirman med lång erfarehet av överlåtelser

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom en av Stockholms största advokatbyråer vi har ett näre samarbeta med och som är specialister med hjärtat inom M&A och företagsöverlåtelser. Advokatfirman är specialister inom affärsjuridik och har även en avdelning som arbetar med arbetsrätt och en advokat som uteslutande arbetar med lokalhyresfrågor mellan företag i fråga om besittningsskydd, avhysning m.m. För att komma i kontakt med en jurist lämna gärna ett kort meddelande så återkommer en jurist eller advokat inom kort. 

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

Undra om försäkringsbolaget skulle försäkra den risken? Vinna mot bolagen kan bli en svår uppgift.

Har någon frågat sig varför det finns så få försäkringsjurister? Varför det finns så få som arbetar med den offentliga försäkringen, dvs. Försäkringskassan, på juristnivå och på försäkringstagaresidan. När man på ett eller annat sätt hamnat på tvären med sin försäkringshandläggare och måste förklara eller påvisa en omständighet eller ett händelseförlopp man redan en gång redogjort för kan det bli uppförsbacke framöver. Säg att försäkringsbolaget inte tror på din redoförelse eller att bolaget anser att du inte styrkt förekomsten av viss egendom eller för den delen enligt bolaget inte bevisat att skadan uppstått på det sätt du hävdar. Vilket de har rätt till då det är du som försäkringstagare som har bevisbördan för att försäkringsfall föreligger. Du ska göra det mer än antagligt att så är fallet än motsatsen.

Vad har försäkringsbolaget i sin arsenal mot dig som försäkringstagare?

Försäkringsbolaget tolkar i första hand själva sina egenfattade försäkringsvillkor och anser de att det inte är några tveksamheter betalar bolaget i regel ut ersättning utan några frågor. Börjar det komma jobbiga frågor kan man börja ana oråd redan där. I varje fall tankarna på en snabb handläggning av ens ärende... Bolagen har även rätt till långa utredningstider då skadan ska granskas osv. genom besiktningsmän, sakkunniga osv. Har man inte en jurist när bolagens egna jurister och sakkunniga börjar arbeta för att sänka din bevisföring är det i princip omöjligt att få rätt. De flesta är avlönade av försäkringsbolaget och det kan inte uteslutas att det finns intressen att hålla nere ersättningarna som inte kanske bara har med sociala och samhälliga faktorer som med försäkringskollektivet som sådant att göra. När väl bolagen har bestämt sig för att inte betala ut ersättning kan de gå långtväga för att försäkringstagaren inte ska få någon ersättning. Rättsskyddskonstnader och egna kostnader för bolaget kan kosta mångdubbelt vad det skulle kosta att från början bara betala ut försäkringsersättningen. Men bolaget har i vissa bestämda fall principiella ståndpunkter och går långt för att bibehålla dem.

 

Jurist, Jesper K. Andersson

Tags: försäkring, försäkringsbolag, försäkringsvillkor, försäkringsutredningar försäkringsjurist, försäkringsbloggen, försäkringsersättning,

jurist, skriva avtaljurist, juristbyråavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist