• head-1

  head-1

  Jurist, avtal, försäkringsjuristerna, juristbyrå Stockholm

 • head-2

  head-2

  Juristbyrå, avtal, jurist, Försäkringsjuristerna Stockholm

Juristbyrå i Stockholm - Vi löser Dina juridiska problem

juristbyråBoka ett besök för juridisk rådgivning vid något av våra kontor i Stockholm. Vi finns vid Kungens kurva mittemot IKEA och vid Valla Park mittemot Solvalla. Försäkringsjuristerna Stockholm AB är en juristbyrå inriktad mot affärsjuridik i allmänhet och försäkringsjuridik i synnerhet. Vi arbetar med alla former av avtal. Privata som kommersiella. Våra affärsjurister arbetar med det speciella rättsområdet försäkringsavtalsrätt med fokus på sak- och skadeförsäkring. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen i frågor rörande allt från brand- och vattenskador till skador pga. stöld och inbrott, där både trovärdighetsfrågor och andra omständigheter komplicerar saken. Vi har lång erfarenhet av försäkringsutredningar och gången vid försäkringsfallsutredningar och vi vet på vilka grunder försäkringsbolagen i regel avslår ersättningsanspråk.

Har du juridiska problem eller av någon anledning riskerar att få det? Vi jobbar på uppdrag från dig som klient och är helt oberoende från exempelvis försäkringsbolag. 

 

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå? 

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker "faulplay" och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet. 
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.s

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom advokatfirman med lång erfarehet av överlåtelser

Vi bistår även i skattefrågor och M&A genom en av Stockholms största advokatbyråer vi har ett näre samarbeta med och som är specialister med hjärtat inom M&A och företagsöverlåtelser. Advokatfirman är specialister inom affärsjuridik och har även en avdelning som arbetar med arbetsrätt och en advokat som uteslutande arbetar med lokalhyresfrågor mellan företag i fråga om besittningsskydd, avhysning m.m. För att komma i kontakt med en jurist lämna gärna ett kort meddelande så återkommer en jurist eller advokat inom kort. 

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

finstilta juridik kopia 2

Du blir bunden genom en enkel hänvisning i avtalet

Det finns skäl varför man måste förenkla avtalsprocessen genom att ha enklare avtal som hänvisar till mer omfattande avtal såsom exempelvis ett ramavtal, huvudavtal eller försäkringsvillkoren för att ta ett färskt exempel. Ett försäkringsbrev tillexempel lämnar väldigt mycket åt fantasin, dito den s.k. "polisen" som är bekräftelsen på försäkringen. Inte ofta läser försäkringstagare huvudavtalet mellan sig och försäkringsbolaget. Dels är försäkringsavtalet ofta både krångligt att läsa och har svårtolkade bestämmelser och - inte sällan - om inte otydliga så tvetydliga. Man kanske läser sitt försäkringsbrev och den sammanfattning på försäkringen man fått. Vad gäller själva försäkringsavtalet som sådant verkar inte många ha koll på detta i någon väsentligt grad. 

Försäkringsavtalet måste lämna förköpsinformation,  bekräftelse och försäkringsbrev 

Försäkrinsgbolagets viktigaste förpliktelse förutom att betala ut ersättning vid försäkringsfall är den s.k. informationsplikten. Informationsplikten är grundläggande för ett friktionsfritt förhållande mellan försäkringstagare och försäkringsgivare och har getts civilrättsliga konsekvenser för försäkringsbolaget om den åsidosätts. Ett belysande exempel kan vara fallet där försäkringsbolaget inte informarat försäkringstagaren om ett viktigt undantag i försäkringen som - om det sedan skulle vara grunden för försäkringsfallet och försäkringstagaren förbisett detta - inte kan användas mot försäkringstagaren just på grund av att han inte informerats om undantaget. Ett konsumentvänligt perspektiv.

Försäkringsbrevet hänvisar till huvudavtalet - Vad gäller om hänvisning saknas till avtal

Försäkringsbolagen klarar sig på att hänvisa till ett huvudavtal som många inte läser. Man hänvisar inte sällan heller till andra lagar och bestämmelser som gäller parallellt. Saknas hänvisning i ett försäkringstagare vs försäkringsgivareperspektiv i avtalet kan inte heller bolaget använda det till nackdel för försäkringstagaren. 

 

 

 

Tags: avtal allmänna villkor, allmänna bestämmelser allmänt avtal, bunden genom hänvisning avtalsbundenhet avtalsprincipen anbud och accept anbud- och acceptprinciper avtalslagen

jurist, skriva avtaljurist, juristbyråavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna
Carl Akrells gata 4
115 51 Stockholm

Postadress:
EC Juristkonsult HB / 
Försäkringsjuristerna
Steningevägen 5 
120 39 Årsta 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist