• head-1

  head-1

  Jurist, avtal, försäkringsjuristerna, juristbyrå Stockholm

 • head-2

  head-2

  Juristbyrå, avtal, jurist, Försäkringsjuristerna Stockholm

Juristbyrå i Stockholm - Vi löser Dina juridiska problem

juristbyråBoka ett besök för juridisk rådgivning vid något av våra kontor i Stockholm. Vi finns vid Kungens kurva mittemot IKEA och vid Valla Park mittemot Solvalla. Försäkringsjuristerna Stockholm AB är en juristbyrå inriktad mot affärsjuridik i allmänhet och försäkringsjuridik i synnerhet. Vi arbetar med alla former av avtal. Privata som kommersiella. Våra affärsjurister arbetar med det speciella rättsområdet försäkringsavtalsrätt med fokus på sak- och skadeförsäkring. Vi har daglig kontakt med försäkringsbolagen i frågor rörande allt från brand- och vattenskador till skador pga. stöld och inbrott, där både trovärdighetsfrågor och andra omständigheter komplicerar saken. Vi har lång erfarenhet av försäkringsutredningar och gången vid försäkringsfallsutredningar och vi vet på vilka grunder försäkringsbolagen i regel avslår ersättningsanspråk.

Har du juridiska problem eller av någon anledning riskerar att få det? Vi jobbar på uppdrag från dig som klient och är helt oberoende från exempelvis försäkringsbolag. 

 

När finns det skäl att kontakta en juristbyrå? 

Det finns anledning att kontakta våra jurister om:

 • Du behöver granska, upprätta eller tolka ett avtal eller ett dokument
  • Om du vill uppdatera ditt testamentet för att säkra dina bröstarvingarnas rätt
  • Du vill undvika oönskade avtalstolkningsproblem med en annars god affärspartner.
  • Du behöver säkra upp ekonomiska tillgångar i förhållande till andre och/eller tredje man som du ingått eller avser ingå avtal med.
 • Du råkat i tvist med en samarbets-/affärspartner i frågor rörande ert samarbete.
  • Om ett ingånget avtals tolkning och innebörd.
  • Vad som gäller vid uppsägning.
  • Och strategiska bolagsrättsliga frågor.
 • Du råkat i tvist med ditt försäkringsbolag
  • Du anser att försäkringsbolaget gjort fel på något sätt i sin handläggning eller i sitt beslut.
  • Försäkringsbolaget misstänker "faulplay" och hotar med att kontakta polisen.
  • Du misstänker att försäkringsbolaget inte kommer betala ut ersättning.
  • Försäkringsbolaget inte tror på din redogörelse om försäkringsfallet. 
  • Samt andra frågor rörande ditt försäkringsskydd.

Vi upprättar även andra avtal och dokument i olika former

Genom vår särskilda kunskap inom avtalsrätt så är den allmänna liksom den speciella avtalsrätten naturligt ett av våra kärnområden. Behöver du hjälp med att upprätta ett vattentätt samarbetsavtal mellan dig och en affärspartner? Eller kanske säkra upp din verksamhet genom kontinuerliga leveranser utan avbrott som kan orsaka driftstopp i verksamheten? Då bör du formalisera din vilja i ett fysiskt dokument, för att behålla din rätt idag och i framtiden. För att inte råka ut för oönskade och oförutsedda händelser så är som sagts det skriftliga avtalet oumbärligt. Och alla smarta och moderna företag säkrar idag upp sin ekonomiska rätt gentemot andras intressen. Vi administrerar även offentliga upphandlingar, från bevakning av ramavtalsslut, granskning av tilldelningsbeslut och uppföljning av ingångna kontrakt, för våra huvudmäns räkning. 

Kontakta en av våra affärsjurister idag för rådgivning och konsultation i juridiska frågor. Klicka här för kontakt!

 

jurist, skriva avtaljurist, juristbyråavtal, samarbetsavtal, franchiseavtal

Sverigekarta, jurist

Besöksadresser:
Föräkringsjuristerna Sthlm
Geometrivägen 3
141 75 Kungens Kurva

Försäkringsjuristerna Sthlm
Valla Park
Rissneleden 136
174 57 Sundbyberg

Postadress:
EC Juristkonsult
Steningevägen 5 
120 39 Stockholm 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

juristbyrå, avtal, jurist stockholm

juristbyrå stockholm, avtal, affärsjurist
avtal, jurist